Cytat z Wikipedii o stronach internetowych

projektowanie stron rybnik projektowanie stron rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.

Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee12.
Strony tworzy się np.
za pomocą HTML5, CSS3 i JavaScript. .