Strony www w Wikipedii

tworzenie stron rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.
Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.
Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee12.
Strony tworzy się np.

za pomocą HTML5, CSS3 i JavaScritworzenie stron rybnik .

Widok do druku:

tworzenie stron rybnik