Zastaw

namicznie wzrastały. Od roku 2008 ceny zaczęły maleć. W efekcie...osoby, które przeczekały mogły nabyć praktycznie identyczne mieszkanie (miasto, osiedle, metraż) za dużo mniejsze pieniądze. Należy pamiętać o tym, że kredyt hi

Dodane: 20-03-2015 06:46
Zastaw pożyczki pod zastaw samochodu szczecin
, że aby nabyć mieszkanie na kredyt i na tym nie stracić, dobrze jest zgłębić temat. Podczas tzw. boomu w nieruchomościach, ceny mieszkań, działek i domów dynamicznie wzrastały. Od roku 2008 ceny zaczęły maleć. W efekcie...osoby, które przeczekały mogły nabyć praktycznie identyczne mieszkanie (miasto, osiedle, metraż) za dużo mniejsze pieniądze. Należy pamiętać o tym, że kredyt hipoteczny jest długoterminowy - najpopularniejszy to ten zaciągany na 30 lat. To bardzo długi okres kredytowania. Jeżeli przepłaciliśmy za nasze mieszkanie, to sytuacja robi się kłopotliwa - wartość spada, a rata kredytu pozostaje wysoka.

Kredyt hipoteczny

Ze względu na cel:

Kredyt hipoteczny ? środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Kredyt budowlano-hipoteczny ? środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.
Pożyczka hipoteczna ? środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości).

Ze względu na walutę:

Kredyty w walucie krajowej,
Kredyty walutowe:
Typowy kredyt walutowy ? kredyt udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPY, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat podany jest w walucie obcej. Spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu waluty przypadającym na dzień spłaty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości tj spreadu. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie ? suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata ? rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty wynikającą z różnicy kursów.
Kredyt walutowy denominowany ? w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej PLN. Kwota dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

Opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej:

umowę zawiera się na określoną kwotę waluty krajowej
umowę zawiera się na określoną kwotę waluty obcej ? to rozwiązanie w przypadku ceny zakupu nieruchomości ustalonej w PLN (nieruchomość kupiona w PLN, kredyt spłacany w walucie)

może prowadzić do niedoboru środków do ceny zapłaty w przypadku niższego kursu w chwili przeliczenia niż zakładany

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny


Limity banków

Krótko mówiąc - przedsiębiorcy mają naprawdę pod górkę. Łatwiej o pożyczkę będzie pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę, niż właścicielowi przedsiębiorstwa. To jest paradoks, ale niestety prawdziwy.

Żeby młodzi Polacy mogli zakładać firmy i inwestować w swój biznes, go rozwijając, niezbędny jest dostęp do kapitału. Mało kto ma wystarczające środki, jest to bardzo trudna do przeskoczenia bariera. Często niestety kończy się to wzięciem kredytu w wątpliwym miejscu, z niesamowicie wysokim oprocentowaniem. Nie powinno tak być, jednak nie zanosi się, na zmianę polityki przez banki. Jest odwrotnie - z każdym rokiem wymagania dla przedsiębiorców są coraz bardziej wyśrubowane.


Definicja kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny


Finanse na remont

Polacy zbyt chętnie sięgają po karty kredytowe oraz kredyty konsumpcyjne, często są to relatywnie małe kwoty. Wiadomo, że nie wszystko można sfinansować za pomocą własnych środków (zwłaszcza, jeśli ich brak), bywa że kredyt jest zwyczajnie koniecznością, ponieważ tych wydatków nie da się uniknąć.

Takim przykładem może być remont domu, lub mieszkania. Czasami nie chodzi o przemalowanie ścian, czy położenie paneli na podłodze, ale na przykład o zakup opału, lub instalacji grzewczej. Nie da się przełożyć remontu na później, jeśli dach przecieka. W takich sytuacjach, jeśli nie dysponujemy gotówką, to trudno - po prostu trzeba wziąć pożyczkę.

Jak wziąć taki kredyt i nie żałować? Banki mają wiele różnych ofert, ale nie zawsze najkorzystniejszą da nam bank, w którym mamy konto. Tak, mają pełną historię wpływów, więc obliczenie zdolności kredytowej jest szybkie. Nie zapominajmy, że nie tylko oprocentowanie kredytu ma znaczenie. Może ono wydawać się bardzo niskie, ale... jest jeszcze prowizja. Zanim skorzystamy z oferty, dobrze podliczmy wszystkie koszty, sprawdźmy czy nie żadnych ubezpieczeń, czy innych dodatkowych kosztów.


Odpowiedzialność Banków?

Sądzę, że banki ponoszą sporą winę, ponieważ udzielały pozyczek bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, na przykład z zerowym wkładem własnym (mowa oczywiście o kredytach hipotecznych). Dopiero od niedawna Komisja Nadzoru Finansowego zarządza obowiązkowy wkład własny wynoszący 5%, od 2015 roku będzie to już 10%, a od 2016 15%. Nie ma już tez szansy wzięcia kredytu w obcej walucie, chyba że się w tej walucie zarabia. Można narzekać, że te ograniczenia wpłyną na spadek udzielanych kredytów hipotecznych, jednak w konsekwencji nie będzie też tak wielu kredytobiorców, mających problemy ze spłatą. Jest więc to dla konsumenta tak naprawdę lepsze. Mimo to, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wkład własny jest naprawdę istotny, przy tak wielkiej inwestycji, jaką jest zakup nieruchomości.